..:: Projenin Amacı

Projenin ulaşmak istediği hedef çocuk adalet sisteminin çocuk haklarına saygılı şekilde ve adil yargılama ilkesi doğrultusunda işlerliğini sağlamak amacıyla ulusal kapasitenin güçlendirilmesine katkı sağlayarak çocukların menfaatlerinin en üst düzeyde korunmasını temin etmektir. Temel amacı ise adil yargılamada çocukların haklarını korumak, yargı sistemi içerisinde görev alan kurumlar arasındaki işbirliğini kuvvetlendirmek ve böylece çocukları koruyucu ve destekleyici tedbirlerin etkili şekilde uygulanmasını sağlamaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYET ADALET BAKANLIĞI - 2012