“Çocuklar İçin Adalet Projesi” Açılış Töreni Yapıldı

    Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Türkiye Adalet Akademisince, Avrupa Birliğinin finansmanı ve UNICEF'in teknik desteğiyle yürütülecek olan ve adalet sistemi içinde çocuk haklarının korunmasını güçlendirmeyi amaçlayan "Çocuklar İçin Adalet Projesi"nin açılış töreni 22 Şubat 2012 tarihinde Swiss Otel'de yapıldı.
    
     Törende konuşan Adalet Bakanı Sadullah ERGİN; suça sürüklenerek ceza infaz sistemine dahil olan çocukların, özel bakıma, yardıma ve korumalara ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, bu kapsamda yapılan yasal düzenleme ve mevzuat hakkında bilgi verdi. Ergin şöyle konuştu.
  
     “ Bu projenin amacı, çocuk koruma yasasının etkin şekilde uygulanmasını ve çocukların adil yargılanma, çocuk adalet sisteminde etkin sektörler arası işbirliği ve özgürlüklerinden yoksun bırakılan çocuklara sağlanan yüksek standartlara uygun hizmetler yoluyla yasa çerçevesinde çocukların bütün haklarının tam olarak yaşama geçirilmesinin sağlanmasıdır.”
    
       Bakan Ergin konuşmasını, Türkiye'nin Avrupa Birliğine giriş sürecinde çocukların adil yargılanma haklarının korunması ve çocuk koruma kanunun uygulanmasının etkinliğinin artırılmasına yönelik kapsamlı bu projede Adalet Bakanlığı ile çalışan tüm taraflara teşekkür ederek tamamladı.


Projenin Amaçları

        2014 yılına kadar sürecek olan projeyle, adil yargılanma hakkının yaşama geçirilmesi, çocukların ikincil mağduriyetlerinin önlenmesi, özgürlüklerinden yoksun bırakılmalarına son çare olarak başvurulması, çocuk adalet sistemi çalışanlarının kurumsallaşmış eğitimlerden geçirilmesi ve özgürlüğünden yoksun bırakılmış çocukların rehabilite edilmeleri gibi sonuçlar hedefleniyor.

       Proje, çocuklarla ilgili daha iyi yargı kararlarının ve uygun tedbir kararlarının alınabilmesi için tüm aktörler arasındaki işbirliğini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

       Savcılık çocuk bürolarının güçlendirilmesi ve kamu vesayetinin yeniden düzenlenmesi yoluyla adil yargılamanın garanti altına alınmasını ve özgürlüğünden yoksun bırakılmaya son çare olarak başvurulmasını sağlamayı hedefleyen proje ile çocukların da dahil olduğu yargı süreçleri ve prosedürlerinde kullanılmak üzere oluşturulacak 160 yeni çocuk dostu görüşme ortamı ve bunlar içindeki ekipman sayesinde çocukların mağduriyeti önlenmeye çalışılacak.

        Proje ile ayrıca, Türkiye'de daha önce yürütülen bireyselleştirilmiş iyileştirme sistemi en az 20 kapalı çocuk ceza ve infaz kurumu ve çocuk eğitim evini kapsayacak şekilde genişletilecek.

 Fotoğraflar için tıklayınız...

TÜRKİYE CUMHURİYET ADALET BAKANLIĞI - 2012